Четвърто обучение в областта на убежището и мигацията по проект „На фокус“ се проведе в област Русе

В периода 27-29.03.2024, в хотелски комплекс „Седем Поколения, село Мечка, област Русе, екипът на проекта проведе четвъртия тридневен семинар, който имаше за цел да повиши експертния капацитет в областта на убежището и миграцията на представители и служители от национални институции, неправителствени организации и международни организации от област Русе.

Проектът „НА ФОКУС- националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., се финансира със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., с бенефициер Сдружение Български Червен Кръст.

Изнесеното обучение, включи 29 представители на институции – ОД МВР, ГД Гранична полиция, Община Русе, Областна администрация Русе, АСП, РДПБЗН, Спешен телефон 112, всички те-пряко работещи с мигранти- с временна закрила или търсещи международна закрила.

Обучението се проведе в рамките на три дни, като предостави на обучаемите възможност за повишаване на знанията, уменията и нагласите им в областта на убежището и миграцията, тъй като всички те са идентифицирани като експерти, които при изпълнение на присъщата си работа, работят както с граждани с временна закрила, така и с такива търсещи международна закрила.

Новопридобитите знания и умения бяха високо оценени от участниците в обучението, като необходими, за идентифициране на нуждите и предприемане на мерки за задоволяване на специалните потребности на гражданите на трети държави, които търсят международна закрила/граждани на трети държави, получили временна закрила, със специален фокус върху уязвимите групи.

В рамките на проекта се планират още 2 еднотипни обучения-обучение в област Хасково (17-19.04.2024) и обучение в област Стара Загора (24-26.04.2024). На официалната страница на проекта ще бъде качена информация с детайлна информация за възможността за включване в последните две обучения, в рамките на проекта.