Статистика: Брачност и бракоразводност в област Ямбол през 2019 година

Бракове

През 2019 г. в област Ямбол са регистрирани 522 юридически брака – със 74 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност[1] е 4.4‰. От всички регистрирани бракове 71.5% (373) са сред населението в градовете. В селата са сключени 149 брака.

Най-много са сключените граждански бракове при мъжете, съответно 51.1%, във възрастта от 25 до 34 години, а при жените, във възрастта от 20 до 29 години – 47.1%.

За 87.7% от жените и 92.1% от мъжете, сключили граждански брак през 2019 г., той е бил първи.

По показателя „предишно семейно положение при сключване на брака”, най-голям е броят на неженените мъже – 481, следван от разведените – 39. При жените също най-голям е броят на неомъжените – 458, следван от броя на разведените – 58.

Разводи

През 2019 г. разводите в област Ямбол са 189, като спрямо 2018 г. броят им се увеличава с 12.5%. От всички прекратени бракове 77.8% се отнасят за населението в градовете.

Разводът не е бил първи за 7.9% от мъжете и 5.8% от жените, разтрогнали своите бракове през 2019 година.

Най-голям е делът на разводите при мъжете (38.6%) и жените (39.2%) във възрастовата група от 40 до 49 години.

[1] Брой сключени бракове на 1 000 души от населението.

Иванка Чонгарова

Младши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”

Териториално статистическо бюро – Югоизток