Равен шанс – двудневен семинар

Дейностите по  проект „Равен шанс” през лятото на тази година продължиха в хотелски комплекс „Даниела в град Китен, където  от 6  до 8 септември Сдружение ”Ямболски младежки информационен център” – Ямбол проведе първи обучителен модул  за млади хора. Проектът ”Равен шанс” е финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“, тематична област 2 „Развитие на младежката работа“ с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта.     

Двадесет младежи и девойки на възраст до 29 г.  от Ямболска област обсъдиха темата за ”Неформалното образование”. Лекторите Димитринка Димитрова и Илияна Димитрова запознаха младежите и представиха нови идеи за работа при неформалното образование, запознаха се с  възможностите за тяхното финансиране и  реализация, направиха предложения за подобряване на градската средата и активно им участие в обществения живот. Акцент на семинара беше неформалното образование, ефективното общуване, организиране на срещи, събрания и  различни прояви. Младите хора се научиха да подготвят план за дейностите,  да пишат СВ и мотивациоонно писмо. Дискутираха как да мотивират своите приятели, за да се включат в организацията на инициативи и изпълнението на проекти.

Обсъдени бяха предизвикателствата и перспективите за активно включване на младите хора от Ямболска област в програми, финансиращи обучение и заетост на младежи, както и ролята на ЯМИЦ за тяхна подкрепа.

Чрез решаването на конкретни казуси и работа по групи участниците в семинара научиха повече за работата в екип, за  генериране на идеи, за ефективна организация на проявите в тях.

Освен занимания, тренинги и обучителни игри младежите и девойките имаха време за разходки и море.

 

Калоян Калиманов – ръководител проект

Сдружение”ЯМИЦ” –Ямбол