Детско полицейско управление

През периода 18 – 20 февруари 2020г., се проведе поредния  цикъл от обучения по първа помощ с ученици от шести клас в четири училища от общините Ямбол, Тунджа, Стралджа и Елхово на област Ямбол, включени в Националната програма на МВР „Детско полицейско управление”. 

       Важен момент в началото на всяко обучение е децата да си припомнят  наученото от предходната среща, като възможност за затвърждаване на придобитите знания до момента.

       Темите, върху които се постави акцент от специалиста по първа помощ в БЧК – Ямбол, бяха свързани с подхода и алгоритъма на действие при пострадал, който е в безсъзнание, с липса на дишане и сърдечна дейност, измерване и контрол на основните жизнени показатели, като се спазват мерките за лична безопасност.

      Най-интересно за учениците бе възможността да оттренират наученото, след което бе направен кратък анализ на срещнатите трудности при изпълнението на поставените задачи и начини за тяхното преодоляване.  

  ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ