съд

14 кандидати за съдебни медиатори в Съдебен център по медиация в Окръжен съд – Ямбол

Писменият тест ще се проведе на 10 май 2024 г. от 10.00 ч.   Всички 14 кандидати, подали заявления и документи за участие в процедурите за подбор на съдебни медиатори в Съдебен център по медиация…


Ямболски съдебен район отбелязва професионалния празник на юристите с две събития

По повод 145 години от приемането на Търновската Конституция и професионалния празник на юристите и на съдебните служители, на 15 април от 14 ч., в Безистен – Ямбол ще се проведе тържествено събрание. То е…


Набират съдебни заседатели и от Община „Тунджа“

Общински съвет – „Тунджа“ откри допълнителна процедура за набиране на съдебни заседатели за Районен и за Окръжен съд. С решение на Общинския съвет от заседанието на 19 февруари 2024 г. е избрана Временна комисия, която…


Общински съвет-Ямбол набира кандидати за съдебни заседатели

Общински съвет-Ямбол откри нова процедура за набиране на съдебни заседатели за районен и за окръжен съд. Причината е изтичането на мандата на сегашните съдебни заседатели. Мандатът на съдебните заседатели е 4 години и започва да…


С открит урок за правата и задълженията на учениците стартира образователна програма на ямболските съд и прокуратура

С открит урок на тема „Основни положения в законодателството, свързано със статута на учениците – права и задължения“ стартира  образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Урокът ще…


Конкурс за съдебен секретар обяви Районен съд – Ямбол

ОБЯВЛЕНИЕ Районен съд – Ямбол обявява  конкурс за заемане на една щатна бройка  по чл. 68, ал.1, т.3 КТ (по заместване), при условията на чл.89-96 КТ за длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР“ в администрацията на Районен съд…


Районен съд – Ямбол обяви свободно място за Държавен съдебен изпълнител

ОБЯВЛЕНИЕ   РАЙОНЕН СЪД – ЯМБОЛ обявява наличието на една свободна щатна бройка за длъжността „ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ“ в Районен съд – Ямбол, за заемане при условията на чл. 68, ал.1, т.4 от КТ (до…


Районен съд-Ямбол обяви конкурс за системен администратор

Районен съд – Ямбол обявява конкурс за заемане на една свободна щатна бройка  за длъжността “СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР“ в администрацията на Районен съд –Ямбол. Кратко описание на длъжността: подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор…


НАП спря над 150 сайта за онлайн залагания без лиценз

От началото на септември изпълнителният директор на НАП спря над 150 сайта, чрез които се организират хазартни игри от дружества без действащ лиценз по Закона за хазарта. По-голямата част от тези хазартни оператори имат разрешение…


Няма желаещи за съдебни заседатели

   Временната комисия за избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд – Ямбол удължи за пореден път срока за приемане на документи на желаещите да заемат свободните позиции. Кандидатите могат да направят това…