социални услуги

Мобилни патронажни грижи в община „Тунджа“

Община „Тунджа“ подписа договор за нов социален проект по ОП „РЧР“ по процедура BG05M9OP001-2.040  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2. Одобреният проект е  Център „Домашни грижи“ – интегриран модел…


Нов социален проект на Община „Тунджа“

С Решение № РД05-88/03.05.2019 г. на оценителната комисия е одобрено внесеното от Община „Тунджа“ проектно предложение „Център „Домашни грижи“ – интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките…


Коледа за всички

Под мотото „Коледа за всички“ група от 5 ентусиасти с различни професии организират благородна инициатива, с която да зарадват потребители на социални услуги в община „Тунджа“.             Както заяви Георги Тодоров- един от организаторите, тяхната…


Министър Петков: Община Ямбол е еталон как трябва да се развиват социалните услуги

Община Ямбол е еталон как трябва да се развиват социални услуги, сподели министърът на труда и социалната политика Бисер Петков след посещението си в Комплекса за социални услуги за деца и възрастни в града. По…


Първи частен Дом за стари хора в село Болярско

Ден преди големия християнски празник „Успение Богородично“ отвори врати Първият частен Дом за стари хора и хора с деменция „ Надежда“ в с. Болярско , община „Тунджа“. Новата социална услуга е с капацитет 20 места…


Община Ямбол набира лични асистенти

ОБЩИНА ЯМБОЛ, в изпълнение на подписано с Агенция за социално подпомагане споразумение №ФС01-0329/22.12.2017 г. ще проведе подбор за набиране на потребители и персонал за получаване/предоставяне на социални услуги (личен асистент, социален асистент и домашен санитар)…


Покана за Великденски базар

Заповядайте на 10 и 11.04. 2017 г. на организирания  от потребителите на социални услуги в ДСХ – Ямбол Великденски базар. Място на базара – пред магазина на Теленор на старата Автогара. Всички Великденски сувенири са…


Първа среща

Първата съвместна среща на потребители на социални услуги с общинското ръководството организира отдел „Социални дейности“ при община „Тунджа“ .  Гости на срещата бяха кметът на общината Георги Георгиев и неговите заместници Станчо Ставрев, Георги Чалъков…


Кампания „Заедно да сътворим добро“

„Заедно да сътворим добро“ -това е мотото на кампанията, която организират Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ямбол в партньорство с Комплекса за социални услуги за деца и…


Заключителна среща

Комплекс за социални услуги за деца и възрастни – Ямбол ще бъде домакин на годишната заключителна среща за 2016 година от цикъла „Заедно можем повече” на 17 и 18 ноември 2016.   Програмата за настоящата…