социални услуги

Допълнителни места за обществената трапезария

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) одобри допълнителните заявки, отправени от доставчиците на услуга „обществена трапезария”, изпълняващи проекти на територията на Община „Тунджа”. Сдружение МИГ-Тунджа, Общински младежки съвет „Тунджа”, „Странджата-БГ” ЕООД и „ Ексклузив…


Нов проект на община „Тунджа“

Днес, 31.10.2016 г., община „Тунджа“ подаде проектно предложение „Активно включване – осигуряване на благоприятна среда за пълноценен живот и трудова заетост в малките населени места в община „Тунджа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“…


С грижа за хората от община „Тунджа“

Социалната политика на община „Тунджа” е насочена към осигуряване на по – добри условия за живот на хората в неравностойно положение. Широкият спектър от социални услуги има за цел да гарантира равен достъп до механизми…