социални услуги

Община Ямбол набира лични асистенти

ОБЩИНА ЯМБОЛ, в изпълнение на подписано с Агенция за социално подпомагане споразумение №ФС01-0329/22.12.2017 г. ще проведе подбор за набиране на потребители и персонал за получаване/предоставяне на социални услуги (личен асистент, социален асистент и домашен санитар)…


Покана за Великденски базар

Заповядайте на 10 и 11.04. 2017 г. на организирания  от потребителите на социални услуги в ДСХ – Ямбол Великденски базар. Място на базара – пред магазина на Теленор на старата Автогара. Всички Великденски сувенири са…


Първа среща

Първата съвместна среща на потребители на социални услуги с общинското ръководството организира отдел „Социални дейности“ при община „Тунджа“ .  Гости на срещата бяха кметът на общината Георги Георгиев и неговите заместници Станчо Ставрев, Георги Чалъков…


Кампания „Заедно да сътворим добро“

„Заедно да сътворим добро“ -това е мотото на кампанията, която организират Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ямбол в партньорство с Комплекса за социални услуги за деца и…


Заключителна среща

Комплекс за социални услуги за деца и възрастни – Ямбол ще бъде домакин на годишната заключителна среща за 2016 година от цикъла „Заедно можем повече” на 17 и 18 ноември 2016.   Програмата за настоящата…


Допълнителни места за обществената трапезария

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) одобри допълнителните заявки, отправени от доставчиците на услуга „обществена трапезария”, изпълняващи проекти на територията на Община „Тунджа”. Сдружение МИГ-Тунджа, Общински младежки съвет „Тунджа”, „Странджата-БГ” ЕООД и „ Ексклузив…


Нов проект на община „Тунджа“

Днес, 31.10.2016 г., община „Тунджа“ подаде проектно предложение „Активно включване – осигуряване на благоприятна среда за пълноценен живот и трудова заетост в малките населени места в община „Тунджа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“…


С грижа за хората от община „Тунджа“

Социалната политика на община „Тунджа” е насочена към осигуряване на по – добри условия за живот на хората в неравностойно положение. Широкият спектър от социални услуги има за цел да гарантира равен достъп до механизми…