натура

Четири обучения по проект за противопожарни депа

След като през месец април тази година на територията на община Тунджа бяха изградени и оборудвани шест противопожарни депа в селата Скалица, Сламино, Калчево, Генерал Инзово, Бояджик и Златари,  като част от консервационните дейности по…


Батмобили с батдетектори на територията на „Тунджа“ – това не е фантастика

Проектът „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТУНДЖА“ (BG16M1OP002-3.018-0001) е насочен към подобряване на природозащитното състояние на целеви видове на територията на защитени зони…


ОИЦ-ЯМБОЛ ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 И ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

Две процедури, насочени към екологичната мрежа Натура 2000 и биоразнообразието представи днес Деница Цонева – Управител на ОИЦ-Ямбол на информационна среща с потенциални кандидати от областта.Процедурата „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България”…