Тунджа

Пет социални проекта стартират в „Тунджа“

Пет бенефициента подписаха договорите си по процедура BG05M9OP001-2.077 – МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост”. Общата стойност на петте…


Хранителни пакети за 600 нуждаещи се

Потребители на услуги по проектите на общината, финансирани от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2„, както и по Оперативна програма „Храни” получиха хранителни…


Община „Тунджа“ ви поздравява

с предстоящите Великденски празници и ви призовава да бъдем отговорни към себе си, към семействата, към близките си, към обществото. Само обединените усилия, споделената и лична отговорност ще ни помогнат да се справим като хора…


Почти 500 нови потребители са включени в социални проекти на „Тунджа“

В ситуация на извънредно положение броят на хората в община „Тунджа”, които ще получават безплатна готова храна се увеличава на рекордните 1700 души. Още почти 500 нови потребители са  включени в социални проекти.   Одобрен…


Допълнителни 212 000 лева договаря по Оперативна програма община „Тунджа“

Ще бъдат назначени още 20 служителя в подкрепа на самотните възрастни и хората с увреждания Като част от предприетите спешни мерки във връзка с въведеното извънредно положение и предоставените възможности от Управляващия орган на ОП…


Дистанционно обучение в село Веселиново

На 10 април бяха разнесени обучителни материали на ученици от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, село Веселиново. Силвия Георгиева – учител по английски език разнесе работни листи в село Завой, а Илчо Димитров…


Кампания, която обединява

   Кампанията „Великден за Баба и Дядо“, която община „Тунджа“ стартира на 07 април 2020 г. вече има своите първи дарения- парични и под формата на продукти.Само за ден в банковата сметка са постъпили парични…


Великден за Баба и Дядо в община „Тунджа”

Това не е кампания за помпозна благотворителност. Не е кампания за гръмка и крещяща щедрост. Това е кауза за човечност, съпричастност, солидарност. За пръв път ще има Великден, в който много от нашите майки и…


До хората, които се грижат за нашето здраве

Уважаеми пазители на живота, Уважаеми лекари, медицински сестри, фелдшери, акушери, санитари и всички други сърцати и всеотдайни бойци от бялата армия на надеждата, съпричастността, състраданието, Днес, повече от всякога, цялото ни общество има нужда да…


„Предоставяне на грижи в домашна среда“

С Решение на Министерски съвет № 83 от 06.02.2020 г. е приета  Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ , като част от Националния план за действие по заетостта и е утвърдена със Заповед…