Тунджа

Стартира втори етап по доставка на безплатна храна в община „Тунджа“

Стартира втори етап от доставката на готова храна по проекта на  Община „Тунджа“  по операция 3.1- „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID 19“, финансиран с подкрепата на Оперативна програма за храни и/или основно…


Модерен интерактивен кабинет откриха в училището на Тенево

Съвременен интерактивен кабинет е най-новата придобивка на Обединено училище „Васил Левски“, село Тенево, община „Тунджа“. Кабинетът разполага с интернет свързаност, интерактивен дисплей и ученически таблети. С помощта на новия интерактивен дисплей – учителите могат да…


Шестнадесети общински празник на виното в Скалица

На 12-ти февруари 2021 г., от 10.30 часа, в с. Скалица, ще се проведе Шестнадесети общински празник на виното. Организатори на празника, който включва конкурси за бяло, червено вино и за гроздова ракия, са община…


„Нова възможност за младежка заетост“

Община „Тунджа“ подаде нова заявка по Проект „Нова възможност за младежка заетост“, схема „Младежка заетост“, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР 2014-2020 г., по която ще…


Река Тунджа при Тенево беше почистена

По искане на областния управител на област Ямбол Димитър Иванов „Напоителни системи“ почисти коритото на река Тунджа при с.Тенево, община „Тунджа“. Реката под моста бе затлачена след големите валежи от треви, дървета, наноси, изхвърлени боклуци….


Покана за сесия в „Тунджа“

П О К А Н А № 22/21.01.2021 г.   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесет и второ/редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.01.2021 година от…


Образователен проект в ДГ“Изворче“

Детска градина „Изворче“, с. Кабиле,община „Тунджа“ работи по проектBG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“: през учебната 2019/2020 и 2020/2021 г. В детското заведение са сформирани 2 групи с по 5 деца от група…


Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов с коментар по проблема с транспортното обслужване в община „Тунджа“

Отново чрез медиите кметът на община „Тунджа“ се опитва да прехвърли решаването на проблема с транспортното обслужване на населението,от общината на държавата, на министъра на транспорта, на областен управител или на община Ямбол. Много станаха…


Изнесени приемни дни

На 20 януари 2021 година изнесени приемни дни на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев ще се проведат в селата Коневец от 11.00 часа и Тенево от 13.30 часа. Жителите, които имат желание да отправят…


Първи изнесени приемни дни по селата

На 13 януари, в селата Межда и Меден кладенец, започват изнесените приемни дни за 2021 година на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев. Жителите на с. Межда ще имат възможност да отправят своите въпроси пред…