Тунджа

Априлска сесия в „Тунджа“

П О К А Н А № 10/21.04.2020 г.     На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на десето/редовно/ заседание, което ще се проведе на 29.04.2020 година от 10:00…


Финансово стимулиране да ученици и студенти

В община „Тунджа“ приключи първата за 2020 г. сесия за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на ученици и студенти с отличен успех по Правилата за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на…


Великден за самотноживеещите възрастни хора в община „Тунджа“

На един от най-големите християнски празници приключи кампанията „Великден за баба и дядо в община Тунджа“. Кампанията бе насочена към самотните възрастни хора, които най-много се нуждаят от нашата подкрепа в тази трудна, извънредна ситуация….


Пет социални проекта стартират в „Тунджа“

Пет бенефициента подписаха договорите си по процедура BG05M9OP001-2.077 – МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост”. Общата стойност на петте…


Община „Тунджа“ ви поздравява

с предстоящите Великденски празници и ви призовава да бъдем отговорни към себе си, към семействата, към близките си, към обществото. Само обединените усилия, споделената и лична отговорност ще ни помогнат да се справим като хора…


Почти 500 нови потребители са включени в социални проекти на „Тунджа“

В ситуация на извънредно положение броят на хората в община „Тунджа”, които ще получават безплатна готова храна се увеличава на рекордните 1700 души. Още почти 500 нови потребители са  включени в социални проекти.   Одобрен…


Допълнителни 212 000 лева договаря по Оперативна програма община „Тунджа“

Ще бъдат назначени още 20 служителя в подкрепа на самотните възрастни и хората с увреждания Като част от предприетите спешни мерки във връзка с въведеното извънредно положение и предоставените възможности от Управляващия орган на ОП…


Дистанционно обучение в село Веселиново

На 10 април бяха разнесени обучителни материали на ученици от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, село Веселиново. Силвия Георгиева – учител по английски език разнесе работни листи в село Завой, а Илчо Димитров…


Над 600 лица и семейства от община „Тунджа” получават хранителни пакети с продукти от първа необходимост

Потребители на услуги по проектите на общината, финансирани от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2„, както и по Оперативна програма „Храни” получиха хранителни…


Кампания, която обединява

   Кампанията „Великден за Баба и Дядо“, която община „Тунджа“ стартира на 07 април 2020 г. вече има своите първи дарения- парични и под формата на продукти.Само за ден в банковата сметка са постъпили парични…