Тунджа

Оперативка с кметове и кметски наместници от община „Тунджа“

На 29 септември 2017 година, от 10.00 ч., в административната сграда на общината, ще се проведе оперативка с кметовете и кметските наместници от община “Тунджа“.


Сесия в община „Тунджа“

П О  К  А Н А № 28/19.09.2017 г.          На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.2 от ПОДОСНКВОА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесет и осмо/редовно/ заседание, което…


Празнични прояви в община „Тунджа“

На 21 септември 2017 г., от 19.00 часа, с празничен концерт, село Кабиле, община „Тунджа“ отбеляза традиционния Празник на селото. Организатор на събитието беше Кметство село Кабиле. В празничната програма взеха участие децата от детска градина…


КАБ обявява „Отворени врати за архитектура”

По случай Международния ден на архитектурата, Регионална Колегия Ямбол към Камарата на архитектите в България в партньорство с Община „Тунджа” обявява „Отворени врати за архитектура” на 2, 3 и 4 октомври. Кампанията е насочена към…


Кукерските маски и традиции „оживяват“ върху фасадите на обществените сгради в селата Кабиле и Чарган

Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев сърдечно приветства младите художници Николай Димитров и Даниел Дубаров, с чиято помощ, талант и майсторско изкуство фасадите на сгради в две населени места от общината ще се „преродят“ за…


Жители от село Козарево на гости кв. „Козарево“ в Твърдица

Самодейци от село Козарево, водени от кмета на селото Теодора Тачева, гостуваха на квартал Козарево, град Твърдица. Целта на посещението им беше да обсъдят възможността за бъдещо сътрудничество и ефективно изграждане на партньорство в областта…


Достойно представяне на самодейците от село Роза

Танцов състав „Усмивка“ при народно читалище „Светлина-1929“, с. Роза, с ръководител Петър Димитров завоюва третото място на Национален фолклорен фестивал „Море от ритми“ 2017, гр. Балчик, който се проведе от 22 до 24 септември 2017…


„Пиргулянска китка“ с първо място

от Национален фолклорен фестивал „Море от ритми“ 2017, град Балчик   На Националния фолклорен фестивал „Море от ритми“ 2017, град Балчик, групата за изворен фолклор „Пиргулянска китка“ спечели първо място в категория  „Обреден фолклор“ сред…


Среща с ръководствата на футболните клубове в община „Тунджа”

На 26 септември 2017 година, от 16,00 ч. в административната сграда на община „Тунджа” ще се проведе среща на кмета на общината Георги Георгиев с председатели и представители на регистрираните футболните клубове от населените места…


Назначават трайнобезработни в селските училища

По Национална програма „Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица“, в девет от училищата на община “Тунджа,” ще бъдат назначени на работа десет трайно безработни до момента лица.