Тунджа

ПРИЛАГАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ НА ЕС В  СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ-ТУНДЖА И ПРОЕКТИТЕ КЪМ НЕЯ

               Прилагането на хоризонталните принципи на ЕС заема ключово място в изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа, както и в подготовката, изпълнението и мониторинга на проектите по мерките от Стратегията.    Насърчаване…

Прочети още

Изнесени приемни дни

На 29 ноември 2018 г. кметът на община „Тунджа“- Георги Георгиев, ще бъде на приемен ден в с. Бояджик. Приемният ден ще започне в 11.00 часа. Жителите на населеното място ще имат възможност да отправят…