Тунджа

Социални услуги в домашна среда

Продължава осигуряването на подкрепа в домашна среда чрез Механизъм за предоставяне на лична помощ за хората с увреждания в Община „Тунджа“ по Закона за лична помощ и Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“….

Прочети още

Свикват сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А № 13/19.06.2020 г.   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тринадесето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 26.06.2020 година от 10:00…