Национален конкурс „Моето аз“

??????????????????????

Стартира Осми Национален конкурс за изобразително изкуство „Моето АЗ”, в памет на младата и даровита художничка Мими Гърбачева, с организатори Община „Тунджа” и  Народно читалище „Светлина – 1929”, с. Роза.

            Право на участие в конкурса имат ученици и младежи на възраст от 7 до 26 години от цялата страна, разпределени в четири възрастови групи, с краен срок за изпращане на творбите 08.04.2024 г., като повече подробности за конкурса ще откриете в публикувания статут на официалния сайт на община „Тунджа“.

                                                  СТАТУТ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „МОЕТО АЗ”

 

ОРГАНИЗАТОРИ: ОБЩИНА „ТУНДЖА”, ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1929”с. РОЗА

 

КОНКУРСЪТ Е НА ИМЕТО НА МЛАДАТА ХУДОЖНИЧКА МИМИ ГЪРБАЧЕВА

 

ЦЕЛ: ДА СЕ ПОПУЛЯРИЗИРА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО И УЧАСТНИЦИТЕ В НЕГО ДА СА НАМЕРИЛИ СВОЕТО АЗ.

І. Условия за участие:

Право на участие в конкурса имат ученици и младежи на възраст от 7 до 26 години от цялата страна, разпределени в четири възрастови групи:

                        І група –     7-11 години;

ІІ. група – 12-15 години;

III група – 16-19 години

IV група – 20-26 години

ІІ. Техника: по избор

ІІІ. Всяка рисунка, участваща в конкурса, трябва да е представена:

  1. На хартиен носител
  2. Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация:

* Заглавие на творбата;

* Трите имена на автора

* Дата на раждане;

* Точен адрес;

* Учебно заведение (школа);

*  Преподавател

* Адрес за кореспонденция ( e-mail);

ІV. Награден фонд – Грамота и Плакет – ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група.

Компетентно жури ще определи наградените участници в Националния конкурс.

  1. Краен срок за получаване на творбите в читалище „Светлина 1929”, с. Роза –

08.04. 2024 година

  1. VI. Наградите на победителите в конкурса ще бъдат връчени на 17.04.2024 г. в сградата на читалище „Светлина 1929“ с. Роза

I. Резултатите ще бъдат обявени най-късно до  12.04.2024 г. на сайта на Община „Тунджа“ – www.tundzha.bg

С отличените творби ще бъде открита изложба във фоайето на читалището.

Кандидатите приемат условието техните творби да останат във фонда и бъдат използвани и отпечатвани върху всички рекламни материали и разпространявани от читалището.

Адрес за кореспонденция и справки :

8630 с. Роза, община „Тунджа”, област Ямбол

ул. „Петър Момчилов” № 52 

Читалище „Светлина 1929”

GSM 0895506965 ; 0897232970 ; Минка Петрова