Важно!

Всички заинтересовани здравноосигурени лица, че договор за оказване на първична извънболнична медицинска помощ, сключен между РЗОК – гр. Ямбол и „ЕТ АПМП – ИП – Д-Р ДИМИТРИНКА РАЛЕВА, представлявана от д-р Димитринка Петкова Ралева, месторазположение на лечебното заведение (адреси на помещенията, в които е извършвана лечебната дейност) гр. Ямбол, ул.  „Панайот Хитов” № 30, с. Завой, община Тунджа, се прекратява, считано от 14.08.2020 г.

На основание чл.6 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, всички обслужвани от д-р Димитринка Ралева здравноосигурени лица имат право да направят нов избор на общопрактикуващ лекар, считано от 14.08.2020 г.

          

За справки и допълнителна информация:

РЗОК – гр. Ямбол,  ул. „Д-р Петър Брънеков” №1,     тел. 046 68 50 68