Среща с участие на младежи, пострадали при пътнотранспортно произшествие, близки на пострадалите деца, Недялка Илиева – гл. счетоводител в Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол и Гергана Георгиев – щатен специалист в БЧК – Ямбол се проведе в една от залите на Червения кръст.

Гергана Георгиева представи информация за дейността на Фонд за подпомагане на деца пострадали при пътнотранспортни произшествия и идеята около която се обединяват: Българският Червен кръст, Главна дирекция “Охранителна и пътна полиция” към МВР, Българската професионална футболна лига, Съюзът на българските автомобилисти, Българският футболен съюз, Министерство на здравеопазването, Министерство на транспорта, Асоциациите на производителите и на вносителите на автомобили, Здравноосигурителният институт и др. Подчертано бе, че партньорите работят съвместно на базата на подписано споразумение за сътрудничество в областта на превенцията на пътнотранспортните произшествия, като провеждат периодично информационни, благотворителни и фондонабирателни кампании за осигуряване на финансова подкрепа за лечение и рехабилитация на деца, които вследствие на пътна злополука са получили различни по степен увреждания.

По време на срещата служителите на БЧК споделиха, че към организацията ни работят психолози – доброволци, които биха могли да разговарят с младежите, при заявена нужда от страна на семействата им.

Младежите споделиха за инцидента, който са претърпели, благодариха за подкрепата на всички добри хора, които им помагат да забравят страшния ужас, който са преживяли.

В края на срещата бяха връчени финансови помощи в размер на 1 600 лв. / хиляда и шестотин лева / за подкрепа, лечение и рехабилитация на младежите.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол