113 години от рождението на Джон Атанасов

На 04.10.2016 г. за 13 пореден път ще се проведе традиционното състезание по информационни технологии „ Джон Атанасов-бащата на компютъра”.

Организатори на проявата са Община „Тунджа”, Регионално управление на образованието – гр. Ямбол, НТС-гр. Ямбол, Кметство с. Бояджик, основно училище „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик, Народно читалище „Джон Атанасов”, с. Бояджик, Общински център за изкуство и извънучилищни дейности „Туджа”, с. Кабиле и Обединен спортен клуб „ Тунджа”, гр.Ямбол.

Програмата по повод 113 – годишнината от рождението на Джон Атанасов  стартира с крос от 10.00 часа в градския парк на гр. Ямбол, а началото на състезанието по информационни технологии е от 13,30 часа, като домакини са Кметство с. Бояджик, Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик, Народно читалище „Джон Атанасов”, с. Бояджик.

Участие са заявили отбори  от 9 училища, както следва:

  • ОУ „Димчо Дебелянов”, гр.Ямбол;
  • ОУ „ Д-р Петър Берон”, гр. Ямбол;
  • ПГ „ Васил Левски”, гр. Ямбол;
  • ОУ „ Св.Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик;
  • ОУ „Св.Паисий Хилендарски”, с. Роза;
  • СУ „Св.Паисий Хилендарски”, с. Скалица;
  • СУ „П. Яворов” , гр. Стралджа;
  • СУ „Д-р Петър Берон”, гр. Болярово;
  • ОУ „ Д-р Петър Берон”, с.Жельо войвода, област Сливен.

В състава на отборите участват ученици от V до VІІІ клас.

Състезанието има за цел да насърчи интереса на младите хора към информационните технологии и да формира у тях култура за разумно и безопасно прилагане. Провежда се в два кръга. В първия кръг ще бъдат представени презентации на тема „ Един ден без компютър”, а във втория състезателите създават компютърна рисунка. Наградният фонд е осигурен от НТС –гр. Ямбол и от Община „Тунджа”.

%d0%b1%d0%be%d1%8f%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%ba