Ямбол получи финансиране за важни за града проекти

Община Ямбол получи държавно финансиране, което ще бъде насочено към реализацията на три важни проекта за града, след като кметът Валентин Ревански и главният счетоводител на Община Ямбол Диана Тодорова подписаха съответните договори с Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Първият проект е свързан с изграждането на нова многофункционална спортна зала. Тя ще бъде разположена в непосредствена близост до вече съществуващата спортна зала „Диана“, с която ще бъде свързана чрез топла връзка. Дейностите са част от стратегията на Общината за насърчаване на масовия спорт. Припомняме, че увеличението на броя на спортуващите деца и младежи в спортните клубове на града за последните четири години е двойно. Новото съоръжение ще осигури още по-добри условия за тренировки и състезания, подпомагайки развитието на детско-юношеския спорт и дейността на спортното училище в Ямбол. Залата ще се използва и за училищен и студентски спорт, както и за спорт за хора с увреждания, като ще предлага възможности за занимания по художествена гимнастика, спортна акробатика, скокове на батут, скално катерене и спортна стрелба. Проектът, подпомогнат с държавно финансиране в размер на 2 286 300 лева, е още значима стъпка към подобряване на спортната инфраструктура в Ямбол.

Вторият проект, с държавно финансиране от 6 670 000 лв., обхваща основен ремонт на участък от улица „Преслав“, на север от ул. „Д. Благоев“, от кръстовище с ул. „Акация“ до обходен път „Изток“ – до бензиностанция „Омакс“ в квартал „Георги Бенковски“. Предвижда се премахване на старата асфалтобетонова настилка и поставянето на нова. Тротоарната настилка също ще бъде изцяло подменена с нова. С нови, ще бъдат подменени и старите бордюри.

Третият важен проект е за ремонт, рехабилитация и реконструкция на ключова алея в града, която свързва улица „Димитър Благоев“ с обходен път „Изток“. Предстои подобрение на пътната настилка, подмяна на бордюри, подобряване на условията за безопасност на движението, както и осигуряване на достъпна среда за всички, включително хора с увреждания. Отпуснатите средства са в размер на 700 000 лв.

Чрез тези проекти се очаква да се насърчи активният начин на живот сред младежите, да се улесни достъпът до качествени спортни съоръжения и да се подобри инфраструктурата за пешеходци и велосипедисти в Ямбол.