ТСБ- Югоизток, ОСИ-Ямбол започна анкетно изследване „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 година“

Националният статистически институт (НСИ) стартира провеждането на анкетно изследване „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 година“. Изследването се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която отразява разпространението и използването на ИКТ в Република България и осигурява международна съпоставимост на резултатите.

В област Ямбол ще бъдат анкетирани 90 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. В област Ямбол изследването ще се проведе в градовете: Елхово, Стралджа и Ямбол, както и в селата: Безмер, Богорово, Голямо Крушево, Гълъбинци, Завой  и Зимница.

В периода април – юни 2021 г. анкетьори от отдел „Статистически изследвания – Ямбол“ ще посетят, избрани на случаен принцип домакинства за провеждане на персонални интервюта, легитимирайки се със служебна карта издадена от Териториалното статистическо бюро – Югоизток.

Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно правителство, електронна търговия, е-умения и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата.

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното изследване „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 година“ може да се намери на уебсайта на НСИ в рубриката „Статистически данни“ -„Бизнес статистика“, „Информационно общество“: https://www.nsi.bg/node/2805/, а относно легитимността на анкетьорите  на следните телефони: 046/686314 и 046/686316.

По данни на същото проучване, проведено в област Ямбол за 2020 г. 63.1% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, а 51.2% от населението на възраст 16 – 74 навършени години използва регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично). Мъжете в областта са по-активни от жените, като 52.7% от тях използват редовно интернет, при 49.9% за жените.

 

Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството при представянето на страната ни в Европейската общност!

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”

Териториално статистическо бюро – Югоизток