Строителни разрешителни за тримесечието

През третото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 16 жилищни сгради с 23 жилища в тях и с 3 072 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 14 други сгради с 6 803 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 5.9%, броят на жилищата в тях – с 66.2%, а общата им застроена площ – с 69.0%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради е без промяна, а тяхната РЗП се увеличава с 65.3%.

В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 44.0%, а на тяхната РЗП – с 62.1%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 262, Пловдив – 239, Варна – 154, и София – 111. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 2 432, Пловдив – 1 371, Варна – 751, и Бургас – 636.

През третото тримесечие на 2017 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 8 жилищни сгради с 51 жилища в тях и с 6 988 кв. м РЗП и на 10 други сгради с 3 944 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради намаляват с 11.1%, тяхната РЗП – със 7.9%, докато броят  на жилищата в тях нарастват с 4.1%. Броят на започнатите други сгради се увеличава с 11.1%, докато общата им застроена площ намалява с 55.2%.

В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. броят на започнатите нови жилищни сгради се запазва, докато общата им застроена площ се увеличава със 166.8%, а броят на жилищата в тях – с над пет пъти. Броят на започнатите други видове сгради е без промяна, докато съответната им РЗП намалява с 50.3%.