РУО- Ямбол обяви допуснатите кандидати за директорските места в осем училища в областта

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на длъжността „директор“ на образователна институция на територията на област Ямбол

 

 1. Средно училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол, общ. Ямбол
 2. Спортно училище „Пиер дьо Кубертен“ – гр. Ямбол, общ. Ямбол
 3. Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово, общ. Елхово
 4. Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово, общ. Елхово
 5. Начално училище „Васил Левски“ – с. Завой, общ. Тунджа
 6. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Бояджик, общ. Тунджа
 7. Обединено училище „Васил Левски“ – с. Тенево, общ. Тунджа
 8. Средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Болярово, общ. Болярово

 

Комисията, назначена със заповед № РД 06-285/26.07.2022 г. на началника на Регионално управление на образованието – Ямбол, реши:

  

 1. Допуска до конкурс следните кандидати:

За Средно училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол, общ. Ямбол

 1. Нели Тодорова

За Спортно училище „Пиер дьо Кубертен“ – гр. Ямбол, общ. Ямбол

 1. Вълкана Андонова
 2. Милена Тодорова

За Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово, общ. Елхово

 1. Катя Димитрова

За Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово, общ. Елхово

 1. Нивелина Василева
 2. Златка Ангелова

За Начално училище „Васил Левски“ – с. Завой, общ. Тунджа

 1. Ася Гогуланова
 2. Нели Тодорова

За Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Бояджик, общ. Тунджа

 1. Димитър Димитров
 2. Марина Куманова
 3. Нели Тодорова

За Обединено училище „Васил Левски“ – с. Тенево, общ. Тунджа

 1. Весела Йовева
 2. Наташа Трифонова
 3. Нели Тодорова

За Средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Болярово, общ. Болярово

 1. Дора Карагьозова

 

 1. Недопуснати до конкурс кандидати няма.

 

ІІІ. Допуснатите кандидати ще бъдат допълнително уведомени за дата, място и час на провеждане на конкурса.

 

 

 

 

ЖАНА МИЛАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ДОПУСКАНЕ