РЗОК – Ямбол уведомява

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

  ГР. ЯМБОЛ

 
УВЕДОМЯВА

 

         Всички заинтересовани здравноосигурени лица, обслужвани от д-р Мария Обухова в качеството й на изпълнител по договор за оказване на първична извънболнична медицинска помощ, сключен между РЗОК – гр. Ямбол и „Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ – Медика – 1“ ООД, с адрес гр. Ямбол, ул. „Хан Тервел“ No 25:

На основание чл.6 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, всички пациенти на д-р Мария Обухова имат право да направят нов избор на общопрактикуващ лекар, считано от 05 май 2020 година.

          

За справки и допълнителна информация:

РЗОК – гр. Ямбол,  ул. “ д-р П. Брънеков” №1,                 тел. 046 68 50 68