Регионален исторически музей – Ямбол представи научно изследване на д-р Тодор Вълчев

Регионален исторически музей – Ямбол представи днес пред журналисти и гости научното изследване „Издирване на археологически обекти в област Ямбол“ на д-р Тодор Вълчев, който повече от десет години се занимава с прилагането на мобилните софтуерни приложения по време на теренни археологически проучвания.

Монографията е публикувана в брой 10 на „Вести на Ямболския музей”.

На 26. V. 2022 г. д-р Вълчев /археолог в Регионален исторически музей – Ямбол/, защити успешно своето дисертационно изследване на тема „Опазване на недвижимото културно наследство в област Ямбол посредством съвременните информационни технологии – фактор за укрепване на националната сигурност“, който е в основата на издаденото проучване.

За целите на научното изследване е проследено развитието на правнонормативните документи за проучването и опазването на недвижимите културни ценности, методиката за провеждане на теренни археологически проучвания – издирване на недвижими културни ценности, приложението на географските информационни системи и мобилните софтуерни приложения при теренни археологически проучвания и теренните археологически проучвания в област Ямбол, като пример за опазване на недвижимите културни ценности, както и опит за възстановяване на древната селищна мрежа по средното и долното течение на р. Тунджа.

Електронният вариант на научното изследване на д-р Вълчев може да бъде изтеглено от музейния сайт.