Работна среща за изготвяне на план с мерки при възникване на епидемична криза

   Областният управител Димитър Иванов проведе работна среща с ръководството на РЗИ Ямбол и МБАЛ „Св. Пантелеймон “ относно изготвянето на областен план с мерки за превенция и действие при възникване на епидемична криза и случаи на COVID 19 в социални домове и интегрирани здравно-социални услуги за резидента грижа на територията на областта.
Конкретните стъпки и действия при епидемичен взрив ще бъдат описани за всеки отделен социален дом, в зависимост от неговите специфики, особености и възможности за действие.