Проект „Топъл обяд“ на БЧК

Областната организация на БЧК – Ямбол съвместно с Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК реализира проект „Топъл обяд” за 250 деца в риск от област Ямбол. Обхванатите деца получават топъл обяд през студените зимни месеци на новата учебна 2018/2019 година. Община Ямбол, Община Тунджа и Община Болярово са партньори по проект „Топъл обяд” на ОС на БЧК – Ямбол и съфинансират част от дейностите. Обхванатите деца по общини са, както следва:

  • в Община Ямбол 100 деца  от осем училища в града;
  • в Община Тунджа 88 деца от две училища;
  • в Община Болярово 62 деца от едно училище.

Основна целна проектаеповишаване здравния статус и качеството на живот на децата  чрез обезпечаване на  рационално и балансирано хранене през тежкитезимни месеци чрез организиране на трапезария, в която да се предлага топъл обядна общо 250 деца от социално слабисемейства на възраст от 7 до 18 години. Подборанацелевата група се извършва на база предварително разработени от БЧК критерии наоснование Правилника за предоставяне на храна в обществени трапезарии.