Приеха Бюджет 2024 на община Ямбол

Амбициозен, но добре балансиран и реално изпълним. Така общинските съветници определиха бюджет 2024 на Ямбол преди да го утвърдят окончателно на вчерашното си заседание с 28 гласа „за“, 4 – „въздържал се“ и само 1 – „против“.

Няма увеличение на местните данъци и такси, а повишението в собствените приходи се дължи на създадената по-добра организация за събираемост през последните 4 години.

18 603 538 лв. е сумата на планираните капиталови разходи с множество значими за всички квартали на Ямбол обекти. Предвидени са средства за основни ремонти в размер на над 6 800 000 лв. За изграждане на инфраструктурни обекти и нови дълготрайни активи са заложени над 11 500 000 лв.

На заседанието мнозинството от общинските съветници подкрепиха предложението на техни колеги да бъдат предвидени 20 хиляди лева за проектиране на пътно кръгово кръстовище на ул. „Д. Благоев“ и ул. „Преслав“.

Отпуснатите целеви 15 699 300 лв. от държавния бюджет са разпределени за пътно кръгово кръстовище на бул. „Димитър Благоев“ и ул. „Жорж Папазов“ до бившата стоматологична поликлиника; за изграждане на асфалтова улица с автобусна спирка в района на новата болница; за основен ремонт на ул. „Преслав“ от ул. „Акация“ до околовръстен път Изток; улиците „Кара Кольо“, „Стефан Стамболов“ и „Стефан Караджа“, за реконструкция на ул. „Георги Гарабчи войвода“; рехабилитация на алеята от бул. „Д. Благоев“ до Обходен път Изток; за реконструкция на пешеходни зони в централната градска част.

Залагат се средства за изграждане на велоалея от кръстовище „Трите вятъра“ до Обходен път Юг, за изграждане на нови пешеходни мостове над река Тунджа в района на „Белянката“ и в жк „Златен рог“.

По време на обсъжданията стана ясно още, че общинската администрация от преди месеци е стартирала процеса по изготвянето на подробен устройствен план за района на бившите пехотински казарми. Този процес започва с изготвянето на задание, което вече е възложено.

Дебатите припомниха, че преди 10 години Община Ямбол е изпуснала възможността да придобие тези имоти без ограничения за тяхното ползване. Още на 13 юни 2012 г. Общинският съвет е упълномощил тогавашния кмет да започне процедурата за придобиване на бившите пехотински казарми. Последвала е кореспонденция до областния управител, до Министерството на отбраната – все с положителни за община Ямбол становища. През април 2013 г. кметът е получил и проекта на решението на Министерския съвет, доклад от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, дори и проект на прессъобщение до медиите за прехвърлянето на бившите казарми в собственост на общината. Процедурата е спряна от тогавашния кмет.

Десет години, заради това бездействие, Ямбол не успя да придобие това огромно пространство, а вече и част от него беше продадено от Министерството на отбраната.

Правото на собственост върху недвижими имоти в бившите пехотински казарми беше официално предоставено на община Ямбол през декември 2022 г. По настояване на кмета Валентин Ревански градът придоби държавни територии, почти колкото е общата територия на жилищните комплекси „Хале“, „Граф Игнатиев“, „Диана“ и „Зорница“. От преотстъпените бивши военни имоти, 40 декара са предвидени за жилищно строителство, останалите над 320 декара са за обществени зони.

И ако през 2013 г. законът е позволявал на общините да правят каквото решат с предоставените им от държавата имоти, дори и да ги продават, то от 2017 г. – с изрични допълнения в Закона за държавния бюджет, са ограничени правата за продажба, замяна, дарения, внасяне на непарични вноски в търговски дружества. С една дума опитите за внушения, че общинското ръководство има намерения, различни от тези, съгласувани с държавните институции преди прехвърлянето на казармените терени, са отново безпочвени манипулации.