ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ БИЛЯНА КАВАЛДЖИЕВА-ДИМИТРОВА: СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ Е ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ КАКТО ЗА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ, ТАКА И ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Вчера бе проведена среща между областния управител на област Ямбол Биляна Кавалджиева-Димитрова, началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и кмета на Община Ямбол Валентин Ревански.

„Всички жители на област Ямбол трябва да са убедени, че тяхната сигурност е от първостепенно значение както за Областната администрация, така и за Министерството на отбраната. Смятам, че трябва да положим усилия в насока на провеждането на информационно-разяснителна кампания сред населението относно перспективите за развитие и подобряване на инфраструктурата на казармен район Кабиле, от която със сигурност ще има необходимост. Както коментирахме с началника на отбраната, освен повече сигурност и надеждна отбрана, съюзните формирования у нас ще донесат и икономически ползи както за страната, така и за конкретния район, като биха подпомогнали местния бизнес в различни области – строителство и поддръжка, осигуряване на комунално-битови услуги, снабдяване със стоки и др.“, каза областният управител.

„Инвестициите във военната ни инфраструктура са от първостепенна важност за сигурността и отбраната на страната. Искаме нашите военнослужещи да имат съвременни условия за обучение и подготовка. С проекта за развитие и подобряване на инфраструктурата на Кабиле за първи път от десетилетия у нас се инвестира в казармен район“, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. В хода на разговора той изрази разбиране за това, че въпросът основателно вълнува хората, в чиито райони се планира да бъдат разположени такъв тип военни съоръжения.

Припомняме, че войсковият район в Кабиле е избран за създаването на инфраструктура, предназначена за Българската армия, която да бъде ползвана и от Многонационалната бойна група на НАТО на наша територия с рамкова държава Италия, заради близостта му до летище, пристанище и полигон „Ново село“, както и заради съществуващата железопътна и пътна инфраструктура.

Посещението на адмирал Ефтимов продължи със среща с командването и личния състав на формированията във военен район Кабиле, където се запозна с предизвикателствата, пред които са изправени военнослужещите.