Празнични прояви в община „Тунджа“ на 15 април

13.30 ч. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Веселиново Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”   На празник в училище Събитие по проект „Заедно с родителите“- иновации в образователната система на община „Тунджа“ за децата от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново и НУ „Васил Левски“, с. Завой  
17.30 ч. НЧ „Мисъл-1931“ с. Овчи кладенец   Тунджански литературни дни   Музикално-поетичен спектакъл с поезията на Иванка Тонева и Илко Капелев