Празнична програма на община „Тунджа“ за 22 април

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

 

за празничните прояви, посветени на Деня на Община „Тунджа”

22 април – Международен ден на Земята

 

22.04.2018 г. ( неделя )

 

14.00 – 17.00 ч.

с. Тенево

 

„Хоро се вие, песен се пее”

Концерт на самодейни колективи от община „Тунджа“

 

16.30 ч.

НЧ „Просвета-1910“

с. Тенево

 

Откриване на изложба на Наташа Гагова

17.00 ч.

с. Тенево

 

Празничен концерт на Славка Калчева

и

самодейни колективи от община „Тунджа“