Поредица от информационни срещи организира ОИЦ

През месец май 2018 г. Областен информационен център – Ямбол стартира цикъл от информационни срещи за популяризиране Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), като представи напредъка по оперативните програми, действащи в България през 2014-2020 г. в област Ямбол.
Поредицата от събития започват от 15 май в град Болярово и приключват на 23 май в град Ямбол. Срещите са предназначени за представители на неправителствените организации, местната власт, бизнеса, просветни и културни институции, медиите и широката общественост. Темата на информационните събития е „Европа в моя регион”.


Експертите от ОИЦ-Ямбол ще представят пред всички присъстващи информация за напредъка по изпълнението на оперативните програми в област Ямбол. Също така ще бъден представен конкурсът на Европейската комисия „Европа в моя регион 2018г.“
Целта на подобни събития е информацията да достигне до жителите на всички общини от област Ямбол, за да се повишат познанията на обществото относно Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г.
Информационните срещи ще се проведат от 10:30 ч. във всяка община както следва:
-15.05.2018 г. Община Болярово – Ритуална зала в град Болярово;
-16.05.2018 г. Община Елхово – Конферентна зала в хотел „Колхида“ -град Елхово;
-17.05.2018 г.Община Стралджа – Клуб на пенсионера в град Стралджа;
– 22.05.2018 г. Община „Тунджа“ – Залата на ОИЦ-Ямбол в град Ямбол;
– 23.05.2018 г. Община Ямбол – Залата на ОИЦ-Ямбол в град Ямбол.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:
Областен информационен център-Ямбол
Тел.: 046/620186
e-mail: oic.yambol@eufunds.bg