Парламентарни избори 2021: Станчо Ставрев: ЗАЕДНО ще направим промяна възможна

Уважаеми жители на Област Ямбол,
Приятели,
Работата ми в местното самоуправление и местната власт, в сферите на образованието, социалната политика, културата, ми даде възможност да участвам във формулирането и прилагането на смислени и рационални решения, които имат пряка, непосредствена рефлексия върху живота на хората. Даде ми възможност да се убедя в положителния ефект от тях. Задачата, която си поставям с предстоящия вот за народни представители е да участвам във формулирането на новите национални цели и политики в тази посока. Знам, че България вече е готова да заяви както фундаментални приоритети в образованието безплатните детски градини; целодневната организация на образователния процес; пълноценното и ефективно професионално образование в партньорство с бизнеса. В ход е цялостна реформа в сферата на социалните услуги, която се налага от новата нормативна база. Сега е времето на разработването на решения и подходи, които качествено да променят живота на най – уязвимата част от местните общности – самотните възрастни, хората с увреждания и други лица и групи в неравностойно положение. В този ред на мисли първостепенна задача е и преизчисляването на пенсиите, за което беше заявена ясна политическа воля. Иска ми се да превърнем клубовете на пенсионера в среда, близка до социалните услуги, а читалищата – в пълноценни общностни центрове с достойно финансиране и широк спектър от обществени ангажименти. Да направим възможното нашите традиции, ямболските кукери и коледари, да бъдат заявени като част от световната културна съкровищница на ЮНЕСКО. Иска ми се нашите шампиони Даниел Асенов, Юлияна Янева и други успешни млади хора да имат шанса да се развиват пълноценно в България и да ни радват с успехите си, но и да имат възможността да предават опита, уменията, ценностите и борбения дух и на други млади хора тук, в Ямбол. Да свършим нужното държавата да поеме смислен и категоричен ангажимент към спортната зала до село Веселиново и да направим от това уникално за страната спортно съоръжение Национален център по лека атлетика. Да превърнем лесопарк Бакаджик, красивото поречие на Тунджа, Национален археологически резерват Кабиле и ред още красиви места от региона в предпочитани зони за отдих и туризъм в национален мащаб. Да популяризираме Ямбол и областта с нашите характерни и самобитни производства, поминък и традиции. Да формулираме пълноценна национална платформа за личностно развитие на подрастващите на основата на масовия спорт, извънкласните и извънучилищни дейности и патриотичното възпитание. Тези и още много неща в тази посока мотивират участието ми в предстоящия вот.
Знам, че в следващите дни на предизборната кампания ЗАЕДНО с вас ще превърнем тези приоритети в още по – смислени и съдържателни каузи. Сигурен съм, че отново ЗАЕДНО ще направим промяна възможна, ще чертаем перспективата на новата човечна, човешка и уютна България!

С уважение,
Станчо Ставрев
 
Купуването и продаването на гласове е престъпление