Отличие за четвъртокласници от Веселиново

Ученици от 4 клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Веселиново са отличени с първа награда за оригинално представяне в раздела стихотворения на тема „Човекът – свободен и незабравим“, като част от националния конкурс на община Благоевград по превенция на наркоманиите.
Конкурсът се провежда в три теми:
„Човекът – свободен и незабравим“ и Джеймс Баучер – българският ирландец.
Грамота за участие в конкурса на общински съвет по наркотични вещества – Благоевград получи и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Веселиново с ръководител Евгения Паламаркова.