Организация на работата в детските градини на територията на Община „Тунджа“ през лятото на 2019 г.

Детските градини на територията на община „Тунджа“ ще работят през летните месеци по График, който е съобразен с посещаемостта на децата в групите и мнението и заетостта на родителите на децата. Отчетени са предстоящите планирани ремонтни и профилактични дейности в общинските детските градини.

Детска градина „Дечка Сюлемезова“, с.Веселиново, община „Тунджа“ и група „Иглика“, с.Чарган към нея няма да работят от 15.07.2019 г. до 23.08.2019 г.

Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“ и група „Маргаритки“, с. Безмер, община „Тунджа“ няма да работят от 01.08.2019 г. до 01.09.2019 г.

Група „Пролет“, с. Дражево няма да работи с деца от 15.07.2019 г. до 15.08.2019 г., а групите в село Хаджидимитрово- от 10.07.2019 г. до 10.08.2019 г.

Детска градина „Звездица“, с. Скалица, община „Тунджа“ и групите към нея в селата Ботево, Бояджик и Роза няма да работят с деца от 01.08.2019 г. до 01.09.2019г.

Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево, община „Тунджа“ и групите към нея в селата Генерал Инзово, Крумово и Маломир няма да работят от 01.08.2019 г. до 09.09.2019 г.

Група „Усмивка“, с.Окоп няма да работи от 11.07.2019 г до 23.08.2019 г., а група „Здравец“, с. Победа- от 01.08.2019 г. до 30.08.2019 г.

Детска градина „Щурче“, с. Кукорево, община „Тунджа“ ще работи без прекъсване и през летните месеци.