Обявиха конкурс за началник на РУО – Ямбол

Министър на образованието и науката обяви конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието” на РУО – Ямбол.

Кандидатите за мястото трябва да подадат документи  до 18 януари 2024г. Те трябва да имат магистърска образователна степен и поне 5 години опит на ръководна длъжност в институциите от системата на предучилищното и училищното образование или опит на ръководна или експертна длъжност в администрация, свързани с предучилищното и училищното образование. 

Конкурсът ще се проведе на два етапа – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност и интервю. 

Кандидатите следва да подготвят набор от документи, които да подадат в посочения срок. Подробности за тях може да се видят в заповедта на образователния министър, публикувана  на страницата на РУО-Ямбол. 

 Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация може да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.