Общинските съветници от БСП с предложения за справяне с кризата заради Ковид 19

По инициатива на съветниците от БСП в Ямбол на 29 април се проведе заседание на Председателския съвет на местния парламент.
Идеята ни е, че местната власт трябва не само да се подготви за максимално добро справяне с извънредната ситуация, но най-вече за плавното и нормално излизане от тази тежка криза.
Убедени сме, че твърде много проблеми чакат своето решение.
Нашите предложения за част от тях на този етап са:
– Въвеждане на по-строг публичен ред за спазване от всички граждани, които се намират в закрити или на открити обществени места, за носенето на еднократна или многократна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата;
– Всички наематели на общински обекти и терени да не заплащат наем или такса за периода от 14.03.2020 год. до края на извънредното положение или до издаването на заповед, отменяща въведените ограничителни мерки за работа на търговски обекти. Такива мерки бяха предприети за отделни фирми, но справедливостта изисква те да са насочени към всички стопански субекти в града, пострадали от ограниченията;
– Да се подготви информация колко ямболски граждани са регистрирани в Бюрото по труда от 15.03. досега като безработни и колко са семействата, в които всички членове са останали без препитание. Да се изготви финансово подплатена общинска програма за подпомагане на тези хора;
– Да се подготвят преки икономически предложения за подпомагане на ямболци. Например, ревизия на патентния данък, тъй като много физически лица и еднолични търговци, дължащи такъв, са засегнати от извънредната ситуация. Друга реална възможност е налагане на мораториум върху начисляването на лихви за забава заплащането на данък сгради, данък МПС и такса битови отпадъци за 6 месеца след края на извънредното положение;
– Бюджетът на общината не е застрашен поне до края на месец юни. Към днешна дата (за първото тримесечие) няма отклонения в приходната част на бюджета. Но след това, както фирми, така и физически лица ще срещнат сериозни затруднения при заплащането на наеми, такси (включително за детски градини) и административни услуги. Да се разработят и представят гъвкави и практични механизми за разсрочване на тези и други дължими плащания, като се гарантира финансовата стабилност на общината да изпълнява основните си функции, но и да се помогне на най-засегнатите групи граждани;
– Преразглеждане на бюджета на общината, включително и на Капиталовата програма за 2020 г., за да се прецени обективно каква е реалната обстановка, какви са прогнозите, кои от заложените обекти е възможно да не се реализират тази година и съответно гражданите да бъдат запознати;
– Предвидените средства от бюджета на общината за Празника на Ямбол да бъдат пренасочени, а празникът да се обяви като Ден за Солидарност в Ямбол. Да бъде обявена широко мащабна кампания за набиране и на доброволни средства. Всяка година ямболски фирми сериозно подпомагат празника на Ямбол, тази година апелът към тях да бъде подпомагане за справянето с кризата. Със средствата да се подпомогнат тези, които имат най-голяма нужда, като общинската администрация изготви ясни и прозрачни критерии за това, като не се забравят млади семейства, останали без работа, както и възрастни хора в затруднено положение;
– Проучване от общинска администрация колко родители ще разчитат на детските заведения след отмяна на извънредното положение, за да се стартира своевременната им подготовка за оптимална работа – тази подготовка трябва да започне от днес;
– Ускоряване на подготовката на проектите на общината по ОП „Региони в растеж“, за да се подпишат навреме договори и да се възложат поръчки. Това ще осигури в по-близка перспектива работа за местни фирми и трудова заетост на ямболци. Наред с това ще сме наясно за остатъчния ни ресурс по програмата и можем да кандидатстваме за допълнителни проекти от Инвестиционната програма на града;
– Поставяне на мобилни мивки с дезинфектанти за ръце на ключови места в града – пазари, натоварени спирки на градския транспорт и паркове както като дисциплинираща, така и като предпазна мярка.
В трудни моменти проличава силата на едно местно самоуправление. Затова ни е нужна ясна визия и конкретен план, който не само всички групи съветници да подкрепим, а който реално да помогне на хората от Ямбол.
Когато една местна власт не е социална, тя има само силует. Но няма лице.
Общината може да не е социално предприятие, но няма ли социална политика, особено в такива тежки дни, каквито са днешните, все едно нямаме и община.