Обучителен курс „Умения за живот“

В залата на БЧК-Ямбол се проведе обучителен курс за доброволци на БМЧК-Ямбол на тема „Умения за живот“. Обучител бе Любомира Ламбова, доброволец от БМЧК-Ямбол, обучен на национално ниво. Целта на обучителния курс е младежите да придобият умения за справяне с живота и неговите предизвикателства и промени.

Доброволците се запознаха с уменията за познаване и живот, свързани с индивида, свързани с междуличностните отношения и свързани с обществото. Младежите получиха знания за процеса на фасилитиране и насоки за добри презентационни умения. Обучителят презентира темите за емпатия, комуникация, вземане на решения, фасилитиране, мотивация и т.н чрез използване на тематични игри за придобиване на „Умения за живот“.

 

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол