Обучение за ключови ръководни кадри в структурата на БЧК-Ямбол

На 08 и 09 ноември 2019г., в Посетителския център в местността „Бакаджик“, община Тунджа, се проведе двудневно обучение за ключови ръководни кадри в структурата на БЧК – Ямбол. Основната цел бе подготовка за провеждане на отчетна кампания 2019/2020г. в рамките на БЧК.

          Участваха представители на Областния съвет на БЧК, общинското ръководство на БЧК-Ямбол, ръководствата на дружества и служители от Секретариата на Областния съвет на БЧК-Ямбол.

          Предоставена бе ценна информация, указания и насоки за изготвяне на отчетните материали,  основните изисквания за провеждане на общите събрания – процедури, законност, подготовка на  документация, срокове за изпълнение и отчитане и др.

          Утвърден бе график за провеждане на събранията на дружествата.

          В работа по групи, участниците решаваха казуси, свързани с организацията и провеждането на конкретно събитие, като използват подходящи методи за подбор на необходимия брой доброволци, определяне на техния профил и възлагаха подходящите задачи, които ще изпълняват. Осигуряването на финансови ресурси за обезпечаване на дейностите, привличането на партньори, контрола и отчетността бяха важна част, която следваше да се предвиди при организирането на събитията от всяка от групите. 

 ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК- Ямбол