Нови площадки за обучение по безопасност на движението изградиха в училището на село Веселиново

   Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата бяха изградени в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Веселиново  по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. 
   Целта е учениците подробно да се запознаят с правилата за движение по улиците, както и с техническите средства за организация и регулиране на движението.
Осъществяването на модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ ще повиши качеството на знанията и уменията на учениците, свързани с обучението по безопасност на движението по пътищата, а също ще доведе до ограничаване на броя и последствията от пътнотранспортните произшествия с участието на деца.