Новите паркинги в ж.к. „Златен рог“ и на ул. „Крали Марко“ в Ямбол са вече готови

Като част от стратегията на община Ямбол за благоустрояването на всички квартали в града и решаване на проблемите с паркирането, бяха изградени няколко нови паркинги в квартал „Златен Рог“ и в района на блок 80 на улица „Крали Марко“.

В ж.к. „Златен рог“ ремонтните дейности са вече приключени и живущите в  блокове с номера: 2, 3, 4 и 41 вече използват новоизградените паркинги.

Общият брой на новите паркоместа в тази част на квартала е 137, разпределени в пет зони за паркиране – два нови паркинга в пространството около блок №2 и по един около блокове 3, 4 и 41.

Благоустрояването на зоните около блок 80 на улица „Крали Марко“ продължава. Изцяло завършени са три паркинга около жилищната сграда, с общ капацитет от 73 паркоместа. Пространството е използвано максимално ефективно, като нови, допълнителни места са обособени от северната, южната и източната страна на блока. След уреждане на проблема с паркирането и освобождаването на зелените площи от автомобили, започнаха дейности по допълнително благоустрояване на северното пространство. Там се изграждат кът за отдих с беседка и пейки, и площадка за фитнес на открито. Очаква се строително-ремонтните дейности да приключат до края на месец август.

В подходящия за залесяване сезон на годината ще бъдат засадени нови дървесни видове и декоративни храсти, които да придадат цялостен и завършен вид новоизградените зони.