МБАЛ „Св. Панетелеймон“ АД търси да назначи медицинска сестра с направление „Урология“

Многопрофилна болница за активно лечение  „Св. Панетелеймон“ АД – Ямбол търси да назначи медицинска сестра. Обявената длъжност е с направление „Урология“, код по НКПД 2221 5009.

Повече информация на телефон: 0878 95 11 65, Валентина Вълкова, главна сестра на МБАЛ „Св. Пантелеймон“.