Лекции на млади доброволци в учебни заведения

Доброволците от БМЧК – Ямбол проведоха поредица от лекции в училища в гр. Ямбол по проект „Направи добро, за да си красив“ по повод Национална кампания „Месец на хуманитарното образование“. Лекциите бяха по теми,  свързани с превенция на насилието – междуличностни отношения, обиди, агресия, дискриминация, стереотипи, предразсъдъци и хуманност. Обхванати бяха ученици от ПГИ „Г.С.Раковски“, ПТГ “Иван Райнов” и ПГЗ “Христо Ботев”.

            Доброволците представиха различни игри и упражнения за решаване на конфликти и разгледаха последиците от насилието сред младежите.

В края на всяка лекция учениците споделяха, че са усвоили полезни знания за видовете насилие и въздействието им върху човека.

 

 

                                                   Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол