Комбинирано състезание по български език и математика за ученици от 6 клас

На 3 юни 2018 г. , от 10:00 часа Учебен център Регалия – София и Образователен център Аксес – Ямбол ще проведат
Комбинирано състезание по български език и математика за ученици от 6 клас
Дата на провеждане: 3 юни 2018 г.
Място на провеждане: ПГ „Васил Левски“, гр.Ямбол
Време на провеждане: от 10.00 часа до 11.00 часа
Проверка на работите: от 11.00 часа до 12.30 часа
Обявяване на резултатите и награждаване на победителите: от 12.30 часа

Формат на състезанието: две части по 30 минути (български език и математика) – тестови задачи с избираем отговор.
Състезанието е безплатно за всички участници.
Награди: Комплексен победител – 50% отстъпка от таксата за практикум за 7. клас (БЕЛ и математика)
Победител по математика – 50% отстъпка от таксата за практикум по математика за 7. клас
Победител по български език – 50% отстъпка от таксата за практикум по БЕЛ за 7. клас
Участието в състезанието е безплатно.
По време на състезанието ще се проведе информационна среща за родителите, на която ще бъдат представени курсовете и помагалата на Учебен център „Регалия“ за кандидатстване след 7. клас.
Броят на местата за участие е ограничен! Препоръчително е записването за участие. Допълнителна информация: тел. 0896602116.
На http://www.regalia6.com можете да видите задачите от състезанието, проведено през минали години:
Надяваме се, че нашата инициатива ще бъде полезна за учениците от Ямбол и региона и ще срещне Вашата подкрепа.