Коледен благотворителен базар

   Във връзка с реализиране на основните насоки за работа на БМЧК през 2019г., а именно подпомагане на социално уязвими деца от обществото, БМЧК – Ямбол и БМЧК – Стралджа проведоха Коледен благотворителен базар. По време на базара се разпродаваха ръчно изработени картички и сувенири от доброволците на БМЧК. Събраните средства в касичките на БЧК Ямбол са в размер на 387.23 лв. и ще бъдат предоставени на социално уязвими деца от гр. Ямбол. за задоволяване на основни техни потребности.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол