Кметът на Ямбол Валентин Ревански: „Проектобюджетът на община Ямбол е ориентиран към гражданите“

Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Ямбол за 2022 година се проведе в зрителната зала на Община Ямбол. Той беше представен от кмета на града Валентин Ревански и от Антония Царева, началник на отдел „Бюджет, човешки ресурси и бюджетно счетоводство“. В залата присъстваха и заместник-кметовете Енчо Керязов и Михаил Керемидчиев, експерти от общинската администрация, граждани, представители на неправителствени организации, медии.

Бюджетът на община Ямбол за 2022 година е в общ размер на 103 917 775 лева, държавните дейности са 57 165 443 лева. Той бележи значителен ръст от 28% спрямо миналогодишния бюджет .

В местните дейности той е в размер на 46 752 332 лева, което представлява ръст с 51% спрямо бюджета за 2021 година. Предвижда се местните приходи да се увеличат до 20 800 825 лева.

„След като подготвихме проекта, той беше представен за оценка и анализ на външен специалист по бюджет и финанси на общинските организации, който го определи като „разумен и балансиран или ако трябва да бъде определен с едно изречение: това е бюджет ориентиран към гражданите,“ подчерта кметът на Ямбол.

Той допълни, че разходите са оптимизирани до размера на очакваните собствени приходи и трансфера от централния бюджет. При изготвянето на бюджета е работено изключително отговорно, защото той ще се изпълнява в условията на криза и непрекъснато повишаващи се цени, в една изключително динамична обстановка. „Въпреки това е важно да кажа, че и тази година местните данъци няма да се повишават,“ изтъкна Ревански.

Плановите приходи в проектобюджета са заложени реални и не са фиктивно завишени.

Стремежът е да бъдат обхванати всички източници на приходи в Общината и те да бъдат насочени към действителните потребности на гражданите.

Разходите за дофинансиране на администрацията отново са оптимизирани. За справка: през 2019 те са били близо 910 хил. лева, а сега те са 310 хиляди. Разликата е 600 хил. лева.

Като основен приоритет през тази година е заложено по-голямо инвестиране в инфраструктурата на града. Възможност за това дава високият размер на собствените приходи.

 

 

 

Община Ямбол положи усилия за осигуряването на средства на текущи ремонти на улици в размер на над 3,5 милиона лева. Важно е да се отбележи, че досега никога не се е отделял такъв голям ресурс за тази дейност, която е от изключително значение за жителите на Ямбол. Водещ принцип при разработване на разчета за капиталовите разходи и текущите ремонти беше волята на гражданите.

През годината ще продължи изграждането на нови паркоместа в кварталите на града, за да бъдат обособени нови паркови зони, както и облагородяването на нови пространства в кварталите. Предвижда се изграждане на нови детски и спортни площадки, на многофункционален парк за отдих и спорт в бившето „Опитно поле“.

Дейностите по ключови проекти с европейско финансиране ще продължат: ремонт на Художествена галерия „Жорж Папазов“, Музей на бойната слава, Младежки културен център „Георги Братанов“, както и модернизация на нов обект – Регионален исторически музей.

Предстои работа по обекти, благодарение на получената финансова подкрепа от държавата към Община Ямбол: изграждане на ново кръстовище с кръгово движение на ул. „Димитър Благоев“, ул. „Ямболен“, ул. „Ормана“ и ул. „Пирин“, за което държавата подкрепи Общината с един милион лева, с които ще бъде покрита повече от 50% от стойността на обекта.

Продължава реконструкцията на улицата от бензиностанция „Шел“ до ул. „Атанас Кратунов“ в ж.к. „Златен рог“.

В началото на следващия месец започва реконструкция на ул. „Индже войвода“ в квартал „Каргон“ за повече от 600 хиляди лева. Предстои и модернизация на откритата лекоатлетическа писта на Градския стадион.

И тази година Община Ямбол е предвидила средства за подпомагане на процедури инвитро, както и за финансова помощ към родителите при раждане на дете. Осигурени са средства за нормално функциониране на детските и социални институции.

В рамките на обсъждането кметът и неговият екип отговориха на постъпилите въпроси и мнения от граждани.

Проектът на приходите по бюджета на община Ямбол за 2022 г., проектът на разходите по бюджета на община Ямбол за 2022 г. и проектът на разчет за финансиране на капиталовите разходи са публично достъпни: https://yambol.bg/publichno_obsazhdane_byudzh2022 .

Предстои проектът за бюджет да бъде обсъден и гласуван от Общински съвет Ямбол.