Изложба „Дизайн на музейни експозиции“

Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол, съвместно с НХА, представя изложбата „Дизайн на музейни експозиции“ на специалност РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН, която ще бъде открита на 10 юли (вторник) от 18:00 часа.

Изложбата е представителна извадка от студентски проекти със специален фокус върху музейните експозиции – постоянни и временни.

Тази учебна задача има за цел да формира широк спектър от умения, свързани със създаването на експозиция, отговаряща на всички съвременни норми и изисквания за функционалност и естетика.

Проучването, изследването и интерпретирането на исторически, етнографски, художествени и природонаучни сюжети е в най-широк спектър, който илюстрира обширния тематичен обхват на музейните задания.

Изразните форми в студентските проекти са синтез от класически и съвременни техники за осъществяване на музейните цели – от традиционните и утвърдени средства за експониране до най-авангардните технологични решения за мултимедийно и интерактивно съдържание.

Наред с основополагащите познавателни цели на музея е потърсено цялостното въздействие върху посетителя посредством неговото силно емоционално обвързване с темата.

Специалност „Рекламен дизайн” в Национална художествена академия подготвя високо квалифицирани специалисти, способни да извършват художествено-творческа проектантска дейност в областта на рекламния дизайн – рекламни пана и пластики, рекламни витрини, щандове, търговско-промишлени изложения, изложбени експозиции с културен характер, музейни експозиции и други, както и съпътстващите ги лога, шрифтове, експозиционна графика, рекламни постери, билбордове, сувенири, дипляни, каталози, проспекти, кореспондентни материали, транспаранти, мултимедийни презентации, уеб реклама и пр. Рекламният дизайн, като най-синтезирано изкуство в сферата на пластичните изкуства, обединява допирните точки на пространственият и графичен дизайн, рекламата, архитектурата, мултимедийните изкуства, съвременните технологии и материали.