Заетост и приходи от хижи и хотели

През май 2021 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 355, а на леглата – 641.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2021 г. е 2 425.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през май 2021 г. в област Ямбол са Германия – 21.1%, и САЩ – 19.1%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през май 2021 г. са 1 279. Те са реализирали средно по 1.9 нощувки. Чуждите граждани са реализирали средно по 4.5 нощувки, а българските – средно по 1.7 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2021 г. е 12.2% (фиг.1).

 

Приходите от нощувки през май 2021 г. в областта достигат 107 625 лв.