БЧК връчи парични средства за дете пострадало при катастрофа

 

 

На 17 декември 2020г. в зала на БЧК – Ямбол бяха предоставени парични средства за дете пострадало при пътнотранспортно произшествие, при спазване на всички въведени противоепидемични мерки. Марийка Колева, касиер – домакин в Секретариата на ОбС на БЧК – Ямбол връчи средствата на Пенка Василева, майка на пострадалото дете.

Гергана Георгиева, щатен специалист в БЧК – Ямбол, представи информация за дейността на Фонд за подпомагане на деца пострадали при пътнотранспортни произшествия и идеята около която се обединяват: Българският Червен кръст, Главна дирекция “Охранителна и пътна полиция” към МВР, Българската професионална футболна лига, Съюзът на българските автомобилисти, Българският футболен съюз, Министерство на здравеопазването, Министерство на транспорта, Асоциациите на производителите и на вносителите на автомобили, Здравноосигурителният институт и др. Подчертано бе, че партньорите работят съвместно на базата на подписано споразумение за сътрудничество в областта на превенцията на пътнотранспортните произшествия, като провеждат периодично информационни, благотворителни и фондонабирателни кампании за осигуряване на финансова подкрепа за лечение и рехабилитация на деца, които вследствие на пътна злополука са получили различни по степен увреждания.

Служителите на БЧК-Ямбол споделиха пред майката на детето, че към организацията работят психолози – доброволци, които биха могли да разговарят с детето, при заявена нужда от страна на семейството.

Родителите споделиха за инцидента, който са претърпели, благодариха за подкрепата на всички добри хора, които им помагат да забравят страшния ужас, който са преживяли.

В края на срещата беше връчена финансова помощи в размер на 500 лв. / петстотин лева / за подкрепа, лечение и рехабилитация на детето.

 

 

 

                                    Областен Секретариат на БЧК – Ямбол