Допълнителни противоепидемични мерки в Ямбол

Община Ямбол въвежда допълнителни противоепидемични мерки във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, със заповед на кмета от 23.03.2020 г.

Всички кафе-автомати и вендинг-машини, които не са в затворени административни помещения на територията на община Ямбол, ще преустановят дейност.

Контролът по спазване изискванията на чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила на детето – да не се допускат без придружител на обществени места деца, ненавършили 14-годишна възраст, след 20:00 часа и деца, навършили 14 години, но не навършили 18-годишна възраст, след 22:00 часа, ще се засили.

Всички превозвачи, в т.ч. таксиметровите, ще изпълняват строги мерки за дезинфекция на транспортните средства няколко пъти в денонощие, за спазването на които ще следят органите на полицията.

Строга дезинфекция следва да се извършва на всички банкомати на територията на общината.

Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места, както и дворове, спортни площадки в училища, детски градини и ясли.

Органите на ОДМВР-Ямбол и РУП ще организират контролно-пропускателни пунктове /КПП/ на входно-изходните пътища на град Ямбол и ще извършват проверка за целта на пътуването на гражданите.

През контролно-пропускателните пунктове ще се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес – това следва да се удостоверява със служебна бележка /Декларация приложение №1/ от работодателя или служебен документ – карта, медицински документ или документ за самоличност.

Лицата над 60 годишна възраст при необходимост ще посещават хранителните магазини и аптеки всеки ден за времето от 08:30 до 10:30 часа.

Представителите на Общинска полиция и ОДМВР-Ямбол ще следят за спазването на мярката за достатъчно безопасно отстояние между гражзаните при реденето на хора на опашка при пазаруване, плащане на сметки, изчакване на прием при лекар и др..

Здравните медиатори, съвместно с образователните медиатори, ще се включат активно в мерките, предприети, във връзка с въвеждането на извънредно положение: те ще координират дейността си с местните кризисни щабове, особено по отношение на информацията, която образователните медиатори имат и събират за семействата, завърнали се от чужбина и които трябва да бъдат поставени в задължителна 14-дневна карантина.