ДЛС -Тополовград отглежда всички горски култури залесени през последните 5 години


И през настоящата година, ТП ДЛС – Тополовград успешно извършва отглеждане
на изкуствено залесени 3 и 4 – годишни култури от атласки кедър.
3-годишните култури са залесявани есента на 2019 г. и пролетта на 2020
г., с обща площ 106 дка. 4-годишните горски култури са залесени през
пролетта на 2018 г. на площ 122 дка. Залесяването е извършено с
контейнерни фиданки, които дават по-добър резултат при прихващането,
което е видно и на терен, и при провежданите ежегодни есенни
инвентаризации. Държавното ловно стопанство извършва отглеждане и на
едногодишна горска култура от червен дъб и цер, създадена чрез сеене на
жълъд в копки през есента на 2021 г. Този напоследък непопулярен метод
на залесяване е избран във връзка с намаления запас на дива свиня на
територията на ловното стопанство.

Всички новосъздадени горски култури от атласки кедър са в землището на
с. Българска поляна, община Тополовград. Те са с насока ново залесяване,
което на лесовъдски език означава, че за залесяване са използвани площи
на съществуващи голини. Създадената едногодишна култура се намира в
местност „Недев кладенец“, в землището на с. Синапово, като насоката на
залесяване е попълване на редини.