Детско полицейско управление

bty

От м. януари 2020г., БЧК-Ямбол продължава с провеждането на поредния  цикъл от обучения по първа помощ с ученици от шести клас в четири общини на Област Ямбол, включени в Националната програма на МВР „Детско полицейско управление”.

       Темите, върху които бе поставен акцент бяха: „Рани – видове и обработка. Видове кръвотечения и мерки за справяне. Покривна, стягаща и тампонираща превръзка – демонстрации“.  

       Преди началото на всяко обучение, децата се насърчават към припомняне на  наученото от предходните срещи, като възможност за затвърждаване на придобитите знания до момента.

       Като резултат от проведените до момента четири цикъла на обучения с учениците от четирите Детски полицейски управления  в  ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Роза, община Тунджа, СУ „П. К. Яворов” – град Стралджа, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Елхово и СУ „Св. Климент Охридски” – град Ямбол, участниците стават все по – уверени в демонстрациите на мерки по оказване на първа помощ при различни травми, като спазват основните принципи, алгоритъм на действие и мерки за безопасност.

       Водещ обучител по темите е Добриела Праматарова, специалист „Първа помощ“ в БЧК – Ямбол.

 

           ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ