Демонстрация по първа помощ

Доброволци от БМЧК – Ямбол направиха публична демонстрация за оказване на първа помощ по повод Световният ден на първата помощ. Демонстрацията се проведе по време на Международен младежки фестивал „Тунджа – творчество и иновации” 2023г., организиран от Община Тунджа. Фестивалът се проведе в с. Безмер, в него участваха представители от младежки неправителствени организации, доброволци на БМЧК, представители на спортни клубове, читалища и  медии.

Доброволците от БМЧК направиха демонстрация на техника за спасяване върху учебен манекен на пострадал в безсъзнание с нарушено дишане и кръвообръщение – Кардио – пулмонална ресусцитация, след като са освободени дихателните пътища. Доброволците представиха последователността на действията и стъпките, когато имаме човек в безсъзнание, липса на дишане и липса на кръвообръщение – установяване степента на съзнание на пациента, осигуряване на проходими въздушни пътища, проверка за наличие на дишане, обдишване, извънгръдни притискания на сърцето и др. Демонстрацията предизвика интерес сред  младежите, които изразиха желание да се докоснат до учебния манекен и се опитаха да повторят стъпките на спасяването.

 

Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол